:: Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej ::
 
 

Celem projektu jest stworzenie interpretera języka PASCAL. Interpreter będzie potrafił rozpoznać najważniejsze instrukcje tego języka. Jako łatwa aplikacja, może służyć studentom do tworzenia prostych programów. W przyszłości będzie możliwe jego rozwinięcie.
© Copyright 2007. All rights reserved