:: Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej ::
 
 

Witaj na stronie domowej projektu "InterPascal07".

Projekt ten realizowany jest przez studentów I roku Informatyki studiów magisterskich uzupełniających, Akademii Podlaskiej w Siedlcach - w ramach przedmiotu "Sieci i systemy wirtualne".
© Copyright 2007. All rights reserved